Art anti-AIDS logo
Art anti-AIDS By Salus Foundation
    Текстильний Шал-3: Iнформацiя про Kонкурс

   Мистецький конкурс 2001: TEXTILE ART AGAINST AIDS

Л Люди. Свiт людей. Соцiум. Спiльнота. Хвороби цивiлiзацiї. СНIД. Любов i ненависть. Спiвробiтництво i вiйна. Полiтика. Релiгiя. Побут…
Я Я. Его. Сплеск емоцiй. Рацiональне й iррацiональне. Зiткнення рiзних его. Самопiзнання.
Л' Лик. Лице. Маска.
К Крик. Бiль.Спiвчуття. Спiвпереживання. Небайдужiсть. Протест.
А Астрал. Непроявлене.

   ТУТ можна отримати Умови Kонкурсу 2001 та Аплiкацiйну форму    Iдея

   Якщо "Текстильний шал-2" дав можливiсть доторкнутись до свiту покинутих речей, створивши опосередковане, проте гостре уявлення про свiт людей, то "Текстильний шал-3" проголошує темою саму людину, її свiт.
   Портрет, автопортрет, портрет суспiльства, портрет душi… Що б хто не робив, прагнучи пiзнати i вiдтворити цю надзвичайно складну i тонку сферу, результатом матимемо всеодно модель, ляльку.


    Програма

   Маючи на метi стимуляцiю образного та технологiчного пошуку в українському авторському текстилi бiєнале "Текстильний шал" й надалi проголошує прiоритетними нетрадицiйнi матерiали, технiки, новi форми художньої виразностi. Програма "Текстильного шалу-3" передбачає створення унiкальних текстильних творiв, в котрих би був присутнiй хоча б один зi згаданих чинникiв. Темою бiєнале є людина.
   Напрямки не обмежуються : "пакунки", "об’єкти", "стовби", "мотузки", плоскi, рельєфнi, об’ємно-пластичнi твори, "iнвайронмент" тощо, всi технiки аранжування тканини i волокна крiм тапiсерних i традицiйного плоского батiку чи розпису, що є темою iнших художнiх iмпрез.
   Враховуючи соцiальну значимiсть i актуальнiсть проблеми, "Текстильний шал-3" проходить пiд гаслом боротьби зi СНIДом. Тому прiорiтетною темою "Текстильного шалу-3" є тема СНIДу розглянута у найширшому спектрi означеної проблематики як проблеми особистостi, суспiльства, фiлософiї, релiгiї, полiтики, побуту тощо.


    Аплiкацiйна Форма

   Аплiкацiйну форму Kонкурсу можна завантажити
у форматi RTF (якщо маєте MS Word/WordPad)
або
у форматi PDF (якщо маєте Adobe Acrobat)


    Запровнену Аплiкацiйну форму надсалайте за адресою:

Звичайною поштою:
   Львiвське вiддiлення Нацiональної Спiлки художникiв України, Секцiя художнього текстилю
   Леонiд Гошовський, вул. Стрийська 28/12, 79011, Львiв, Україна
Eлектронною поштою:
    hoshovska@mail.lviv.ua (з примiткою: "Textiles")
Контактний телефон у Львовi:
   +380(322) 76 47 47 (Леонiд Гошовський)    Текстильний Шал-3: Oрганiзатори
Леонiд Гошовський Голова
Секцiї художнього текстилю
Галина Кусько викладач,
автор концепцiї Текстильного Шалу-3
Лiлея Квасниця секретар

    Арт АНТИ-СНIД: Oрганiзатори
Oлександра Cлужинська Президент,
Благодiйний фонд "САЛЮС"
Oлена Даць арт-менеджер,
Програма "Aрт анти-СНІД"
Благодiйного фонду "САЛЮС"
Данило Kушнiр консультант з iнформацiйних технологiй

©1997-2001 Salus Foundation

Design © 2001 TRC Web Team

Всі права застережено. Використання опублікованих матеріалів тільки з дозволу та відома Регіонального фонду САЛЮС.