What is happening with me?

(Дiвчатам, хлопцям та ïхнім батькам)
Зараз з Тобою вiдбувається багато змiн, що торкаються Твого тiла, емоцiй та настрою. Цей стан має назву – перiод статевого дозрiвання - дуже важливий та цiкавий перiод у житт кожноï людини. Тобi хочеться про все знати: чому i як змiнюється твiй органiзм, що спричинює цi змiни, як собi допомогти.
Ми спробуємо вiдверто поговорити з Тобою про дуже iнтимнi i важливi для тебе питання, допомогти Тобi знайти правильнi вiдповiдi на них. Поговорiмо про статевий розвиток i статеве виховання.

Information for you
Information for your parents
How it is happening with girls
How it is happening with boys


Проект "Статеве виховання в Украïнi виконується у спiвпрацi

За сприяння
Регiональний фонд SALUS
Украïна 79000, м.Львiв,
п/с 320.
тел./факс: +380(322)343285
ел.пошта: salus@mail.lviv.ua
iнтернет: www.salus.org.ua
HealthProm
Star House, 104-108 Grafton Rd.,
London NW5 4BD, UK
tel.: +44(0)20 7284 1620
fax: +44(0)20 7284 1881
e-mail: healthprom@healthprom.org
TACIS
This project is financed by the European Union's Tacis Programme, which provides grant finance for know-how to foster the development of market economies and democratic societies in the New Independent States and Mongolia.